از خاطرات کامران عدل، منتشر در تارنمای تاریخ ایرانی آن زمان عروسی پسر عموی پدرم – پرویز عدل – بود که بعد‌ها وارد سیاست شد و سفیر شد و با دختر اتحادیه ازدواج کرد. اتحادیه از بستگان سپهبد زاهدی بود. …

روایتی ازغارت خانه مصدق در روز ۲۸ مرداد Read more »